Miljø

Miljø

Knauf Danolines akustiske himlings- og veggmaterialer produseres av gipsplater av høy kvalitet, som leveres av søsterselskapet vårt, Knauf Danogips. Gipsplatene er laget av følgende gipstyper:

 • naturlig gips, som finnes i store mengder i jorda
 • gips som produseres av biprodukter på lokale kraftstasjoner under avsvovling – en kjemisk prosess hvor svoveldioksid fjernes med kalksteins pulver blandet med vann for å danne biproduktet gips
 • pre forbruker resirkulert gips, avfall produsert i våre egne produksjonsprosesser
 • postforbruker resirkulert gips, gipsplateavfall som mottas fra G ips Recycling, et dansk selskap som samler inn og resirkulerer gipsavfall fra byggeplasser i Danmark

ISO SERTIFISERING

Produktionen av Knauf Danoline produkter er ISO-sertifiserte med konstant fokus på miljøstyring og optimering av produksjonsprosessene til fordel for de lokale omgivelsene, kundene våre og miljøet generelt. Knauf Danolines produkter kan gjenkjennes av sine unike funksjoner:

 • naturlig materiale
 • lang levetid og servicetid
 • gjenbruk og resirkulering
 • miljøbevisst produksjon
 • brukstid av høy kvalitet

RESIRKULERING

For å sikre at brukte Knauf Danoline-produkter kan resirkuleres, males de med vannbasert maling, som ikke bare muliggjør resirkulering, men som ikke har nedbrytende effekt på de fuktregulerende egenskapene til gipsmaterialet.

En annen viktig forutsetning for resirkulering av gipsplater er at gipskjernen holdes fri for skadelige tilsetningsstoffer. Hovedbindemiddelet i kjernen er faktisk vann.

Den akustiske duke på baksiden av Knauf Danolines perforerte gipsplater er laget av cellulose, slik at det ikke er nødvendig å fjerne duken før gipsplaten resirkuleres. Faktisk gir den oppløste cellulosefilten gipsplaten økt fleksibilitet.

Pappen som brukes i gipsplateproduktene våre produseres fra 100 % resirkulerte kilder. Papp- og papirfoliene separeres også fra kjernegipsmaterialet på resirkuleringsanlegget, slik at man kan resirkulere en enda større mengde av gipsplateavfallet.

MILJØPOLITIKK

Basert på livssyklus tilnærmingen, ønsker vi å bidra til bærekraftig utvikling på lang sikt. Derfor jobber vi hele tiden med å forbedre miljøforholdene og med å forhindre forurensning ved å:

 • bruke miljømessige råmaterialer i produksjonen av produktene våre
 • bruke emballasje som kan resirkuleres eller nyttiggjøres
 • optimere energiforbruk, råmaterialer og emballasje
 • redusere avfallet
 • bruke avfallet

Knauf Danoline ønsker å redusere avfall og energiforbruk. Derfor investerer vi i energiog avfalls effektivitet hvert år. Det veiledende prinsippet for produksjonen av Knauf Danolines produkter er å holde det grunnleggende materialet så rent som mulig, for å muliggjøre videre resirkulering.

Flere egenskaper

Hygiene

Inneholder soppdrepende og antibakterielle midler
Støvavvisende
Medifend hygienisk maling

Akustikk

Hvordan lyd fungerer
Rommets fasong og type
Etterklangstid

Brannsikkerhet

Materialeklasser
Brannmotstand
Brannbeskyttelse

Luftkvalitet

Regulering av luftfuktighet
Dansk Indeklima Mærkning

Miljø

Resirkulering
ISO certificering
Miljøpolitikk

Ljusrefleksjon

Lysspredning

Inneklima

Fuktresistens

Hardførhet

Slagfasthet

Bæreevne

Bruddstyrketest

Rengjøring

Hygienehimling
Rent rom-sertifisert

Farger

Lett å male i farger