Luftkvalitet

Luftkvalitet

Luftrensing og luftkvalitet

Herdingen av gipsplater som brukes i produksjonen av Knauf Danoline-produkter er bare basert på reaksjoner med vann, og inneholder derfor ingen volatile væsker eller lignende. Bruken av Knauf Danoline-produkter forårsaker derfor ingen helseplager.

I tillegg gir alle perforerte produkter effektiv reduksjon av luftforurensing takket være Cleaneo-teknologien som er integrert i gipskjernen.

FRISK LUFT MED CLEANEO-TEKNOLOGI

Inneluft kan bli forurenset på mange måter. Hverdagssubstanser inkludert maling, lakk, rengjørings- og stoffbehandlings produkter, parfymer, hårspray, lim og løsemidler skaper alle potensielle skadelige utslipp. Kjemikalier kalt flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds, VOC) som har vært knyttet til allergi, astma og kreft gir også forurenset inneluft.

Med mål om å sikre innendørskomfort for beboere i en bygning, har Knauf Danoline integrert en aktiv luftrensingsegenskap kalt Cleaneo-teknologi til hele sin serie med akustiske materialer.

Luftkvalitet

OVERFLATER

All overflate finish på Knauf Danolines produkter (dvs. høy- og lavglansmaling og forskjellige folier) er også klassifisert som ufarlige. For å sikre et godt inneklima og av hensyn til miljøet er det ikke tilsatt biocider med aktiv biocid virkning i eller på den ferdige overflatefilmen.

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig merkeordning. Som den første i verden deklarerer denne merkingen byggematerialer ut fra deres inneklimaegenskaper i bruks fasen.

Deklarasjonen gjenspeiler avgassingen som en tidsverdi i døgn og partikkelutslipp basert på avgivelsen av partikler fra sedimenter bart støv.

Knauf Danolines produkter har følgende klassifikasjoner:

  • Inneverdi: 10 dager
  • Partikkelutslipp: LAV (< 0,75 mg)
Luftkvalitet

SUNDA HUS MILJØ OG SUNDHEDSMERKNING

Knauf Danolines produkter er også klassifiserte i henhold til den svenske merkeordningen Sunda Hus – en totalvurdering av produktets miljømessige og helsemessige påvirkninger, fra startpunktet til avhendingen. De oppnår den beste rating i klasse A.

Luftkvalitet

INNEKLIMA OG MILJØVURDERING AF BYGGEMATERIALE

Knauf Danolines produkter anbefales av den svenske Byggvarubedömningen, en forening som samler de største eiendomsselskapene og investorene i Sverige. Foreningens formål er å fastsette en felles standard for byggematerialer ved å bedømme materialets kjemiske innhold, livssyklus kriterier og mulige innvirkninger på inneklimaet.

Luftkvalitet

Flere egenskaper

Hygiene

Inneholder soppdrepende og antibakterielle midler
Støvavvisende
Medifend hygienisk maling

Akustikk

Hvordan lyd fungerer
Rommets fasong og type
Etterklangstid

Brannsikkerhet

Materialeklasser
Brannmotstand
Brannbeskyttelse

Luftkvalitet

Regulering av luftfuktighet
Dansk Indeklima Mærkning

Miljø

Resirkulering
ISO certificering
Miljøpolitikk

Ljusrefleksjon

Lysspredning

Inneklima

Fuktresistens

Hardførhet

Slagfasthet

Bæreevne

Bruddstyrketest

Rengjøring

Hygienehimling
Rent rom-sertifisert

Farger

Lett å male i farger