Contrapanel vegg

Produktspesifikasjoner

Perforering

Globe (G)

Fås også uperforert (Regula)

Kant

Contrapanel

Contrapanel vegg, kant

Kant B
Synlig samling

Akustisk ytelse og slagfasthet i én løsning

kustisk himlings- eller veggkledning med en karakteristisk, sammenhengende design.

Foliebelagt overflate – enkel å rengjøre.

Akustikk

Se flere: Absorptionsdata

STØRRELSER (MODULMÅL)

600 x 1200 x 12,5 mm


Overflate

Foliedekket med impregnert hvitt papir RAL 9016 (NCS S0300-N)

Glans 10

Testet for kjemikaliebestandighet iht. DIN 68 861, FIRA BS 3962 og NEMA LD-3-1991.


VEKT KG/M²

Veiledende vekt, flis: 8,50 – 9,40.
I henhold til type perforering.

Tekniske egenskaper

Brandsikkerhet

B-s1,d0

 

Les mer om gipsens reaksjon på brand

 

Ljusrefleksjon

Globe: 74,1%
Regula: 86,3%

 

Les mer om spredning av lys

Luftkvalitet

Aktiv reduksjon av luftforurensing takket være

 

Cleneo_logo_262px

 

Cleaneo-teknologi reduserer effektivt konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser som alkohol, aldehyder, ketoner, estere og ubehagelige lukter fra f.eks. mat eller sigaretter. Luftrensingsegenskaper ble testet i henhold til CEN-standarder og VDI-retnings-

linjer av Fraunhof instituttet for bygningsfysikk

Inneverdi: 10 dager
Partikkeltutslipp: lav (< 0,75 mg)

 

Les mer om luftkvalitet

 

Hardførhet

Spesielt konstruert for å oppfylle de strenge kravene til vegg- og himlingskledninger i bygninger med intensiv bruk, som idrettshaller og gymnastikksaler.
Ingen synlig deformasjon etter testing iht. EN 13964.
Oppfyller de strengeste klasse-1-krav i EN 13964 for slagfaste himlingskledninger noe som gjør produktet velegnet til håndball- og hockeybaner.

 

Les mer om gipskjernens hårdhet

 

Fuktresistens

Produktet er utformet for bruk under normale bruksforhold. Testet ved 90% RH og 30°C. Produktet tåler omgivelsetemperaturer på opptil 50°C.

 

Les mer om fuktresistens

 

Hygiene

Støv fjernes med støvkost eller støvsuger.
Merker fjernes med en fuktig klut.
Tåler normal rengjøring og nøytrale rengjøringsmidler.

Ytterligere opplysninger i vedlikeholdsveiledningen

 

Les mer om hygiene

 

Montering

Nedlastning: Monteringsveiledning (PDF)

Relaterede referanser

Reference_thumb_Levallois_FR

Sport

Levallois Perret Sportssenter

Slagfasthet og akustikk i én og samme løsning

Andre relaterede produkter

Product_thumb_Contrapanel

Contrapanel

Kant B
Synlige skjøter

Product_thumb_Tectopanel_wall

Tectopanel vegg

Kant B
Synlige skjøter

Product_thumb_Designpanel_wall

Designpanel vegg

Kant B1
Usynlige skjøter

Product_thumb_Solopanel_wall

Solopanel vegg

Uavbrutte perforeringer til kanten som tilbyr et jevnt, enhetlig utseende