Perforeringer

UNITY 9

   Perforations_Unity9-measures

Unity  9: 9.0×9.0 mm kvadratiska perforeringar. Geometrin i Unity 9-perforeringsdesign erbjuder ett maritimt uttryck för taket. Det är därför idealiskt för rum med betongväggar och golv.

 UNITY 3

Perforation_thumb_Unity_3_photo  Perforations_Unity_3_measures_closeup

Unity 3 perforeringsmønster består av 3,5×3,5 mm hull med en innbyrdes senteravstand på 8,3 mm. Nye Unity 3 er klassifisert som en B-absorbent.

 

UNITY 4

Perforation_thumb_Unity4 Perforations_Unity_4_measures_closeup

Unity 4 perforeringsmønstre består av 4 mm runde hull med en innbyrdes senteravstand på 10 mm

 

UNITY 8|15|20

Perforation_thumb_Unity8_15_20_photo  Perforations_Unity_8_15_20_measures_closeup

Unity 8/15/20 perforeringsmønster består av runde hull på henholdsvis 8, 15 og 20 mm

 

GLOBE

Perforation_thumb_Globe_photo1  Perforations_Globe_measures_closeup

Globe-perforeringsmønstre består av 6 mm runde hull med en innbyrdes senteravstand på 15 mm

 

QUADRIL

Perforation_thumb_Quadril_photo  Perforations_Quadril_measures_closeup

Quadril-perforeringsmønstre består av 12 x 12 mm kvadratiske hull med en innbyrdes senteravstand på 30 mm

 

MICRO

Perforation_thumb_Micro_photo  Perforations_Micro_measures_closeup

Micro-perforeringsmønstre består av 3 x 3 mm kvadratiske hull med en innbyrdes senteravstand på 8,3 mm

 

TANGENT

Perforation_thumb_Tangent_photo  Perforations_Tangent_measures_closeup

Tangent-perforeringsmønstre består av 4 x 14 mm ovale hull med en innbyrdes senteravstand på 10/20 mm

 

KINO

Kino perforeringsmønstre består av 8 x 53 ovale hull med en senteravstand på 15/60 mm.

 

SOLO

   Perforation_thumb_Solo_G8-18_photo   Perforation_thumb_Solo_G10-23_photo   Perforation_thumb_Solo_G12-25_photo

G6/18                        G8/18                        G10/23                       G12/25

Perforation_thumb_Solo_G15-30_photo      Perforation_thumb_Solo_G12-20-66_photo   Perforation_thumb_Solo_G8-12-50_photo

G15/30                      Q8/18                        G12/20/66                G8/12/50

Solo-perforeringer finnes i åtte forskjellige perforeringsdesign i en fast, ensrettet sekvens:

  • 6, 8, 10, 12 og 15 mm runde hull i fast sekvens
  • 8 mm firkantede hull i fast sekvens
  • 8/12 mm og 12/20 mm vekslende runder hull i fast sekvens

STRATO

   Perforation_thumb_Strato_G12-20-35_photo

G8/15/20                  G12/20/35

Strato-perforering finnes i to forskjellige perforeringsdesign med en tilfeldig sekvens av runde hull i tre forskjellige størrelser, 8/15/20 mm og 12/20/35 mm.