Boligakustikk

Boligakustikk

Boligakustikk

Hvorfor trenger man perforerte gipsplater i private hjem?

Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken/allrom og stue har stor takhøyde. Dette gir lys og luft – komfort for øye og sjel. Jo høyere det er til taket, jo lengre tid tar lyden for å dø ut i rommet. Fliser, tregulv og vegger av murstein eller ulike typer av betong er alle harde overflater, som lar lyden i rommet leve i lang tid. Akustikk handler om, hvor lang tid lyden bruker på å miste sin energi.

Dårlig akustikk betyr:

  • Det er anstrengende å føre en samtale.
  • Barn som leker føles som støy.
  • Lydanlegg virker ikke optimalt p.g.a. stor romklang.

Løsningen er å tilføre rommet lydabsorberende materialer som f.eks. perforerte gipsplater. Disse kan integreres i vegg og tak.

 

Hvor mange plater skal der anvendes?

Det finnes ingen lovmessige krav eller formelle anbefalinger når det gjelder akustikk i boliger. For å oppnå best mulig demping av romklangen anbefaler vi at hele takflaten dekkes med perforerte gipsplater.
Er det snakk om veldig høye rom ( større høyde enn bredde ) bør det være akustikkregulering på veggene.

 

 

Hva skal man velge?

Knauf Danoline anbefaler Designpanel eller Tectopanel

Tectopanel leveres i format 60 x 60 cm. Platen leveres med avfaste kanter på alle fire sidene.

De fasete kanter har den fordel, at det ikke skal foretas skjøtsparkling. Etterbehandling på byggeplass omfatter således kun flekksparkling av skruehull og deretter maling.

 

Designpanel med Micro, Quadril og Globe finnes i to størrelser – 90 x 270 cm og 120 x 240 cm. Designpanel Tangent er tilgængelig i 90 x 240 cm moduler.

Platene leveres med sparkelkant på alle 4 sider.Dette letter sparklearbeidet og sikrer en jevn og ubrutt tak- eller veggflate.

 

Indbygging i hovedkonstruksjonen

De perforerte platene kan bygges inn i hovedhimlingskonstruksjonen som vist her:

Cross_section_private_acoustics_1

1: Sperrekonstruksjon | 2: Dampsperre | 3: Lekter | 4: Perforerte gipsplater

 

Påföring av akustisk materiale

Cross_section_private_acoustics_2

1: Eksisterende himlingskonstruksjon | 2: Lekter | 3: Mineralullinnlegg (anbefalt minimumstykkelse: 45 mm) | 4: Perforerte gipsplater